Projekt pt. WARZENKO-Wydolność, Atmosfera, Redukcja, Zmiana, Ekonomia, Norma, Konsumpcja, Obiekt

Caritas Archidiecezji Gdańskiej informuje, że zadanie inwestycyjne pn. „WARZENKO-Wydolność, Atmosfera, Redukcja, Zmiana, Ekonomia, Norma, Konsumpcja, Obiekt” otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji bezzwrotnej w kwocie 676 458,00 PLN. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 828 061,00 PLN.

 

Przedsięwzięcie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, wymianie stolarki okiennej, modernizacji sytemu grzewczego, kotłownia gazowa, montażu instalacji PV, modernizacja oświetlenia typu LED.

 

Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie rozwiązań będzie prowadziło do zmniejszenia zużycia energii w budownictwie wynoszące 176237,91 kWh/rok, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynku.

By |2023-09-01T16:43:45+02:00niedziela, 15 maja 2022|Wyróżniona akcja, Wyróżnione projekty|