W naszej placówce od kwietnia 2017r. we współpracy z PFRON, realizowany jest projekt „Kierunek- Samodzielność”. Projekt jest kontunuacją projektu „Samodzielni- Sprawni”, do którego przystąpiliśmy w 2011 roku. W ramach działań odbywają się zajęcia usprawniające ze specjalistami dla 18 beneficjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Dodatkowo uczestnicy biorą udział w wielu ciekawych wyjazdach rekreacyjno- integracyjnych.