Od kwietnia b.r. Caritas gdańska realizuje projekt  pn.: „Kierunek Samodzielność” w ramach, którego prowadzona jest rehabilitacja społeczna indywidualna i grupowa, hipoterapia, dogoterapia, terapia logopedyczna i psychologiczna oraz  zajęcia na basenie. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

W placówce w Łapinie dzieci mają urozmaicone zajęcia tak by jak najlepiej wspomóc ich rozwój psychofizyczny.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych