W dniach 08-09 lutego wszyscy wychowawcy pracujący w 16 placówkach wsparcia dziennego Caritas uczestniczyli w szkoleniu pt. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń oraz wspierania rozwoju dzieci.
Szkolenie odbyło się w Centrum Wsparcia w Gdańsku Wrzeszczu. Zajęcia poprowadziły: Aleksandra Krasowska, psycholog z Gdańska oraz Szulirz Alina, pracownik świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej.
W tym czasie każdy miał możliwość przypomnieć sobie na czym polega praca metodą socjoterapii, były przykłady społeczności jako źródła doświadczeń korygujących; jednak przede wszystkim uczestnicy mieli okazję stworzyć własny PROJEKT uwzględniając potrzeby swoich podopiecznych.
Co dały uczestnikom zajęcia? : Nadzieję i wiarę, że można coś zrobić…, Nowy impuls, nową energię do pracy…, Otworzyły oczy…, wzbogaciły własną wiedzę o doświadczenie ze śląska .