Gdańska CARITAS kończy organizowanie pomocy dla powodzian w postaci zbiórki darów rzeczowych i przewozu ich na tereny zalane w tegorocznej powodzi.

 

Nadal jednak realizujemy PROGRAM POMOCY DLA POWODZIAN, w ramach którego:

 

1. organizowany jest wypoczynek dla dzieci powodzian – wg stanu na dzień 24 czerwca – za staraniem i pośrednictwem gdańskiej CARITAS w czasie wakacji na Wybrzeżu czas spędzać będzie 400 dzieci, w tym ok. 30 dzieci małych, z którymi razem będą ich mamy.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć organizację wypoczynku dla dzieci i przekazać środki finansowe, prosimy o dokonywanie wpłat na konto

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

nr 18 1160 2202 0000 0001 0993 9504 z dopiskiem „Kolonie dzieci powodzian”

 

2. pomoc dla rolników – poprzez pośredniczenie w przekazywaniu płodów rolnych

Jeśli chcieliby Państwo pomoc dla rolników przekazując płody rolne lub środki finansowe na ich zakup – prosimy o kontakt

z P. Aleksandrą Koryncką, tel. 58 340 27 81, e-mail: akoryncka@caritas.pl

 

3. pośredniczenie w przekazywaniu materiałów budowlanych

Jeśli chcieliby Państwo materiały budowlane lub środki na ich zakup – prosimy o kontakt

z P. Aleksandrą Koryncką, tel. 58 340 27 81, e-mail: akoryncka@caritas.pl