W Niedzielę tj. 09.09.2012r. w ramach Programu „Pływać każdy może” pod Patronatem Pani Magdaleny Adamowicz rozpoczęliśmy naukę pływania na Pływalni krytej MOSiR w Gdańsku – Chełmie. To kolejna edycja tego programu. Ideą tego projektu jest zdobycie umiejętności pływania, korekty wad postawy, uzyskanie sezonowego zawodu, celem podjęcia pracy zarobkowej na plaży jako Ratownik WOPR.
W założeniu ma to być długofalowy charakter oddziaływania, stanowiący przedłużenie projektu. Każde dziecko, które nabędzie umiejętność pływania, może w kolejnym roku szkolnym wejść
na drugi poziom wtajemniczenia, stając się abiturientem szkoły Lifeguard Gdańsk. Puki co my dopiero rozpoczęliśmy naukę, wszystko przed nami… ale jak zwykle jesteśmy dobrej myśli…

Dziękujemy bardzo 🙂