Parafialny Zespół Caritas z Pręgowa aktywnie działa na rzecz pomocy seniorom w tym trudnym czasie pandemii. Dzięki produktom pozyskiwanym ze sklepów przygotowują obiady i dostarczają je do domów osób starszych na terenie Pręgowa i sąsiednich miejscowości. To jeden z Zespołów uczestniczących w realizowanym obecnie projekcie „Pomoc sąsiedzka” (finansowanym ze środków Caritas Polska w ramach programu „Senior Caritas”) mającym na celu wsparcie lokalnych grup pomocowych i pomoc w rozwoju ich działalności. Dzięki projektowi wkrótce wolontariusze PZC z Pręgowa zostaną doposażeni w profesjonalny 10-litrowy szybkowar, który pomoże im w jeszcze sprawniejszym wykorzystywaniu  przekazywanej żywności i pomocy lokalnym seniorom.