Publikujemy dziś film i kilka pięknych zdjęć, które powstały w czasie mobilności dla studentów i nauczycieli w ramach projektu Volare. Spotkanie pod nazwą „Prawdziwa podróż- Spotkanie ludzi” odbyło się w między 9 a 13 czerwca br. i miało na celu umożliwienie uczestnikom doświadczenia, iż mimo różnic kulturowych, wiekowych, językowych, mimo ograniczeń kompetencyjnych, niepełnosprawności gdy robimy coś bezinteresownego dla drugiego człowieka zawsze jest szansa na porozumienie, owo „spotkanie”, które nas ubogaca i zmienia na lepsze. W spotkaniu uczestniczyło 47 osób, z czego 29 osób byli to goście z zagranicy.

Spotkanie rozpoczęło się od integracji grup partnerskich, co pozwoliło na zapoznanie się uczestników miedzy sobą i stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Były prezentacje grup, pływanie kajakiem, przejażdżka rowerowa i zabawy integracyjne. Kolejne dwa dni uczennicy zaproszeni byli do własnoręcznego przygotowania podarunków dla osób starszych na co dzień mieszkających w Domu Seniora w Gdańsku. Podarunki te wykonywali w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gdyni i Rumii przy pomocy i wsparciu osób niepełnosprawnych na co dzień tam przebywających. Spotkanie to miało na celu pokazanie, iż żadne ograniczenie fizyczne, psychiczne,  mentalne, wiekowe  człowieka nie stanowi o jego poziomie wartości. Kulminacyjnym punktem pobytu było spotkanie z seniorami, podczas którego każdy z uczestników miał możliwość podarować swój prezent osobie starszej i „spotkać się”. Było to niezwykle ważne i wzruszające spotkanie dla wszystkich uczniów, nauczycieli i gospodarzy. 

Program mobilności odwoływał się również to tematu działań lokalnych „odkrywania swojego miasta”. Uczestnicy spotkania odwiedzili Muzeum Solidarności w Gdańsku i Stare Miasto. Nie zabrakło czasu na naukę lepienia pierogów i małą rywalizacje drużyn. Spotkanie zakończyło się wizytą w Szkole Drugiej Szansy w Sopocie i symbolicznym włączeniem się w przygotowanie placu zabaw dla dzieci. Podsumowaniem tego spotkania niech będzie cytat z profilu na FB jednej z uczestniczki kilka dni po powrocie do domu: „Best experience of my life so far”.

 

Serdecznie dziękujemy Basi Ostrowskiej, która towarzyszyła nam przez wszystkie dni spotkania. To właśnie ona  jest autorką wspaniałych zdjęć i filmu.