Dzięki uprzejmości Pana Pawła Jaworskiego szefa Wytwórni Uszczelek MORPAK, grupa naszych podopiecznych z warsztatu w Łapinie, rozpoczęła praktyki zawodowe w/w firmie. Głównym z celów praktyk będzie sprawdzenie u niepełnosprawnych ich możliwości w warunkach pracy oraz nabycie nowych umiejętności.