Od 19 kwietnia b.r., w ramach realizowanego projektu PARTNER, Andrzej Wons – uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas przy Centrum Pomocowym im. Św. Ojca Pio w Gdyni odbywa praktyki zawodowe w Centrum Caritas im. Św. Siostry Faustyny w Rumi jako pomocnik kuchenny. Andrzej nie po raz pierwszy spotkał się z pracą w kuchni. Od dwóch lat codziennie doskonali swoje umiejętności pomagając w kuchni gdyńskiej placówki i odnosząc spore sukcesy.  W Rumi zdobywa nowe umiejętności uczestnicząc w przygotowaniu posiłków:

http://gdansk.caritas.pl/ogloszenie,967/trening-zawodowy-uczestnikow-programu-partner-iii/

W ramach współpracy między placówkami doszło do wymiany praktykantów, od dnia 17. maja b.r., w Centrum Pomocowym Caritas w Gdyni im. Św. Ojca Pio praktyki w ramach tego samego projektu rozpoczęli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas z Rumi: Agata Skarzyńska i Krzysztof Dobrzecki. Agata i Krzysztof pracują codziennie po 3,5 godziny pomagając w kuchni. W zakres ich obowiązków wchodzą przygotowanie nakryć do posiłków, sprzątanie stołówki, obsługa zmywarki.

Jesteśmy bardzo radzi, że Agacie i Krzysztofowi podoba się praca w naszym Centrum oraz cieszymy się z harmonijnej współpracy z siostrzaną placówką.

Praktykantom zaś życzymy zadowolenia z pracy i sukcesów w nauce!