Korzystając z pogody postanowiliśmy zadbać o teren wokół naszej placówki w Łapinie. Każdy z uczestników miał zadanie do wykonania: koszenie trawy, grabienie, przycinka gałęzi, usuwanie chwastów, sadzenie kwiatków itd. Nad wszystkim czuwały terapeutki p. Marlena i p. Paulina. Teraz jest pięknie wokół naszego budynku.