Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego (placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego) zatrudni osobę na stanowisku wychowawca (praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin wieloproblemowych w wieku od 11 do 19 lat)

 

Miejsce pracy: ul. Jesionowa 6, Gdańsk Wrzeszcz

Czas pracy:godziny popołudniowe od 11:00 do 19:00 

Rozpoczęcie pracy: 1 października 2010.

Kandydat na stanowisko wychowawcy powinien posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne bądź pochodne (resocjalizacja, opiekuńczo wychowawcza, itp.); mile widziane doświadczenie w pracy tego rodzaju.

 

Informacje i kontakt:

Patrycja Skrzyńska, tel. 58 345 47 96

 Kontakt:

Patrycja Skrzyńska

tel. 58 345 47 96