W projekcie pn Kierunek Samodzielność w placówce w Łapinie terapeuci przygotowują i prowadzą różnorodne zajęcia tak by uczestnicy projektu usprawniali wszystkie zmysły, niezbędne do codziennego funkcjonowania. Podczas ostatnich zajęć dzieci ćwiczyły wycinanie i cięcie nożyczkami, uczyli się nazw kolorów.  

Projekt Kierunek Samodzielność współfinansowany ze środków PFRON.