Św.p. Pan Zenon Smoczyński był pierwszym wolontariuszem Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zaraz po tym, jak dyrektorem gdańskiej Caritas został w 1993 r. ks. Ireneusz Bradtke Pan Zenon „zameldował się i powiedział, że jest gotów działać”. W pierwszych latach działalności jednym z głównych zadań było nakreślenie rysu młodej Caritas. Jak wspomina ks. Bradtke „jeździliśmy z Panem Zenkiem po Europie i przyglądaliśmy się różnym Caritas szukając najbardziej odpowiedniej formuły. W czasie tych podróży po Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii otwieraliśmy ludzkie serca na budowanie Caritas, pan Zenek często uwiarygadniał mnie – młodego księdza.”

Pan Zenon przez wiele lat odbywał podróże w sprawach Caritas służąc jako tłumacz, zjednując dobrodziejów i współpracowników. Dzięki Niemu nawiązaliśmy wiele kontaktów zagranicznych, które owocowały wspólnymi dziełami. Pan Zenek był człowiekiem czynu. Chętnie dzielił się swoim czasem i umiejętnościami, by wspierać rozwój Caritas.

W roku 1999, dokładnie 5 czerwca, podczas wizyty św. Jana Pawła II w Sopocie Pan Zenon reprezentował gdańską Caritas i w jej imieniu złożył dar – makietę nowowybudowanego Centrum Pomocy Człowiekowi w Jesieni Życia (obecne Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II).

Jak wspomina ks. Ireneusz – to spotkanie z Papieżem było jednym z największych przeżyć Pana Zenona.

Pan Zenon zmarł 5 czerwca 2015 r., dokładnie 16 lat po Tamtym spotkaniu.

Pogrzeb odbył się dziś, 10 czerwca na Cmentarzu w Gdyni Redłowie.

Panie Zenku, słowa nie wypowiedzą wdzięczności, jaką ma dla Pana gdańska Caritas, jaka mają ludzie, którym dane było Pana znać, z Panem współpracować. Dziękujemy! Nie zapomnimy, obiecujemy modlitwę.

Fot:

  1. Pan Zenon Smoczyński podczas Mszy św. na sopockim Hipodromie, 05/06/1999
  2. Pan Zenon Smoczyński otrzymał Medal XX-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej (kwiecień 2010 r.)
  3. Pan Zenon podczas Gali XX-lecia CAG