Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności1 na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”–nr 04/DDOM/ZOK/2017

pobierz: Zapytanie ofertowe 

pobierz: Załączniki 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl