CARITAS Archidiecezji Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa.

Główne obowiązki na stanowisku:

–          prowadzenie pełnej księgowości organizacji – kościelnej osoby prawnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w tym dotyczącymi działalności pożytku publicznego (Status OPP), Podmiotu Leczniczego, obsługą finansową projektów (lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych), subwencji

–          prowadzenie rachunkowości zarządczej: współtworzenie polityki finansowej organizacji, rekomendowanie optymalizacji finansowej i organizacyjnej (m.in. współtworzenie systemu kontroli wewnętrznej organizacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami i przepisami prawa), nadzorowanie procesu budżetowania, sporządzanie budżetów

–          sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych, konsolidacja sprawozdań

–          kontrola poprawności księgowań, ostateczna kontrola formalno-rachunkowa dokumentów

–          nadzór nad sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych organizacji dla Urzędu Skarbowego, GUS, ZUS

–          zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych i księgowych w organizacji

–          monitorowanie zmian w przepisach dotyczących pracy działu księgowości i kadr

–          odpowiedzialność za poprawność dokumentacji finansowej i księgowej w organizacji

–          współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, NBP, banki, Urząd skarbowy)

–          organizacja pracy i zarządzanie zespołem księgowo-kadrowym.

 

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe
  • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/Głównej Księgowej
  • biegła znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunkowości zarządczej
  • zaawansowana znajomość programów Symfonia i Excel
  • umiejętność zarządzania zespołem księgowo-kadrowym
  • umiejętność komunikacji i współpracy w zespole

 Oferujemy:

  • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej
  • zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu
  • miejsce pracy: Sopot

CV zawodowe (z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) oraz list motywacyjny proszę przesłać na adres: gdansk@caritas.pl do dnia 10 sierpnia 2015 r. 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl