SPRAW, ABY TEN SAMOCHÓD, KTÓRY JEST DZIEŁEM LUDZKIEJ MĄDROŚCI I PRACY, DZIĘKI TWOJEMU BŁOGOSŁAWIEŃSTWU SŁUŻYŁ DOBRU CZYNIONEMU W TYM DOMU SAMOTNEJ MATKI CARITAS…

 

POBŁOGOSŁAW TĘ NOWĄ WIATĘ W DOMU SAMOTNEJ MATKI CARITAS I OBDARZ SWYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM WSZYSTKICH, KTÓRZY POD NIĄ BĘDĄ ZASIADAĆ. UDZIEL W TYM DOMU PRACUJĄCYM I MIESZKAJĄCYM POKOJU I RADOŚCI W DUCHU ŚWIETYM…

 

Po uroczystości bierzmowania w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej (dn. 11 maja br.) ks. abp Sławoj Leszek Głódź, zaproszeni kapłani oraz księża Caritas Archidiecezji nawiedzili Dom Samotnej Matki Caritas. Metropolita poświecił nowy samochód do dyspozycji Placówki oraz altanę w ogrodzie przeznaczoną na wspólne biesiady.