Sobieszów – to obecnie dzielnica Jeleniej Góry; miejsce pięknie położone u podnóży Chojnika. W Sobieszowie właśnie osieli po wojennej zawierusze Państwo Kazimiera i Zdzisław Haciscy z trojgiem dzieci: Oleńką, Zosią i Wiesiem. Tu stworzyli swój dom – nie tylko w sensie budynku, ale przede wszystkim w sensie miejsca bliskiego sercu. Z czasem dom pustoszał: dziewczynki podjęły studia w Warszawie, potem zmarła Pani Kazimiera, rodzeństwo przeniosło się do Trójmiasta… Dom stał się miejscem powrotów na wypoczynek. Wolą Rodziców – dom w Sobieszowie – ojcowizna, nie miał być nigdy sprzedany.
Dom wraz z otoczeniem, decyzją Rodzeństwa, został przekazany CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

Po ponad rok trwających pracach remontowo-modernizacyjnych dom został oddany do użytku.
W dniu 28 września 2009 r., po Mszy świętej odprawionej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ks. Czesław Włodarczyk – Dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej dokonał uroczystego poświęcenia domu. W uroczystościach udział wzięli ofiarodawcy: Pani Zofia z Małżonkiem, Pani Aleksandra, Pan Wiesław, Ks. Prałat Józef Lisowski z Legnickiej Kurii Biskupiej, Ks. Prałat Józef Frąc – proboszcz parafii pw. św. Marcina oraz Ks. Dariusz Markowicz – wikary z tejże parafii, Ks. Janusz Steć – Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Ks. Prałat Ireneusz Bradtke – poprzedni Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, o. Jacek Kraskowski, Pan Eugeniusz Gawroński oraz inne zaproszone osoby.
Sam moment poświęcenia domu poprzedziła prezentacja publikacji pn. Dom Caritas – Sobieszów, Jelenia Góra będącej wspomnieniami jednej z sióstr – Pani Zofii – o tułaczych kolejach losu, o heroicznej postawie Kaziemiery Haciskiej, o bólu i radości, o niezłomnej wierze, o patriotyzmie i tęsknocie…