Nasz wolontariusz EVS, Alvaro, postanowił zorganizować nam dzisiaj ciekawe zajęcia. Malowaliśmy swoje portrety. Śmiechu i zabawy było co nie miara, ponieważ co jakiś czas Alvaro nakazywał nam zamianę miejsc, kartek czy osób, których portrety mieliśmy stworzyć. W wyniku tego każdy z nas odcisnął swoje piętno na wszystkich pracach, które powstały. Były bardzo oryginalne, to na pewno! Mogliśmy zobaczyć siebie oczami innych. Ciekawe doświadczenie.