Podczas wrześniowych zajęć w świetlicy w Łapinie rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem naszego poradnika pt. „Aby zdrowym być…”. Najpierw rozmawialiśmy o potrzebach i obowiązkach jakie każda osoba ma do zrealizowania. Mówiliśmy o podstawowych potrzebach człowieka, które mają wpływ na jego zdrowie, tj. potrzeba snu, pożywienia, potrzeby związane z fizjologią i higieną, potrzeba odpoczynku i realizacji swoich zainteresowań oraz o obowiązkach jakie każdy człowiek ma w zależności od tego w jakim jest wieku i jaką pełni rolę. Potem spróbowaliśmy ułożyć ogólny plan dnia dziecka uczęszczającego do szkoły. Następnie rysowaliśmy na kartkach swoje plany dobowe i sprawdzaliśmy potem czy przeznaczamy właściwą ilość czasu na sen, czy znajdujemy czas na pomoc w domu, jak  spędzamy wolny czas itp.