Od początku pandemii PZC z Oliwy prężnie działa na rzecz samotnych osób starszych organizując dla nich pomoc żywnościową. Dzięki udziałowi w projekcie „Pomoc sąsiedzka” (realizowanym we współpracy i przy wsparciu finansowym Caritas Polska w ramach programu „Senior Caritas”) wolontariusze PZC otrzymali ostatnio nową lodówkę do przechowywania żywności a także dodatkowe środki finansowe na zakup artykułów spożywczych dla swoich podopiecznych. Raz w miesiącu przygotowują paczki żywnościowe dla potrzebujących, a dla osób w w najtrudniejszej sytuacji organizują podstawowe artykuły spożywcze nawet raz na tydzień. Produkty do ostatnich paczek pochodziły z wrześniowej zbiórki żywności w sklepach oraz właśnie ze zakupów zrobionych dzięki projektowi „Pomoc sąsiedzka”. Na zdjęciach poniżej wolontariuszki PZC z Oliwy w trakcie comiesięcznego wydawania paczek.