Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej dnia 02 sierpnia 2018 roku z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

Ośrodek funkcjonuje pod adresem: 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ul. Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot. 

W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu: 
1. Osobisty w dniach: 
poniedziałek- w godzinach 8.00 – 15.00 
wtorek- w godzinach 8.00 – 15.00 
środa- w godzinach 13.00 – 20.00 
czwartek- w godzinach 8.00 – 15.00 
piątek- w godzinach 8.00 – 15.00 
sobota- w godzinach 11.00 – 15.00 
2. Telefoniczny pod numerami telefonu: 58 555 78 78 oraz kom. 668 928 431 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę od 8.00 do 15.00.

 

Działalność Ośrodka obejmie: 
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, 
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną lub psychologiczną; 
3) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu; 
4) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; 
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; 
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w dokumentacji konkursowej; 
7) pokrywanie kosztów bonów żywnościowych; 
8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; 
9) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.