W styczniu dr Ola Modlińska pracujaca w Domu Hospicyjnym niosła pomoc chorym w Kenii. Oto jej relacja:

„Kenia powitała nas w połowie stycznia ciepłem i słońcem. Brak deszczu /pora deszczowa powinna zacząć się około 15 marca/ ułatwiał podróżowanie, a zwłaszcza transport leków i żywności do miejsc bardzo odległych i ubogich. Dzięki pomocy CAG udało się zakupić leki dla przychodni w Kithatu i uczniów szkoły w Madunguni, prowadzonych przez Siostry Misjonarki Św. Rodziny. Pomoc otrzymały też dzieci ze szkół na suchych i kamienistych terenach Ndumuru i Kisimani, nad którymi pieczę sprawują Siostry Orionistki /Małe Misjonarki Miłosierdzia/ z Laare. Wśród mieszkańców tych wiosek rozdano też żywność.  Pomoc dotarła też do nowej parafii księdza Dionizego, którego wraz z siostrą Alicją mieliśmy radość gościć w zeszłym roku. Zakupiono żywność  dla szkoły, którą remontuje ksiądz Dionizy w Chuka oraz żywność i leki dla domu dla niepełnosprawnych fizycznie chłopców, żyjących tam w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Dzięki dobroci ofiarodawców wystarczyło środków finansowych również na opłacenie badań chłopca z wadą serca oraz zakup tablic dla szkoły w Kithatu.”