„Pomaganie jest piękne” – spotkanie inauguracyjne na Fromborskiej.

            W czwartek, 6 listopada bieżącego roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla wolontariuszy w ramach prowadzonego projektu „Pomaganie jest piękne – aktywizacja seniorów poprzez wolontariat opiekuńczy”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest ukierunkowana na pobudzenie czynnej aktywności seniorów, służącej realizacji szerszych celów społecznych, związanych z pomocą osobom niesamodzielnym i chorym.

            Spotkanie organizacyjne poprowadziła Pani Wioleta Pacak. Przekazała ona uczestnikom informacje dotyczące programu kursu, opowiedziała o placówce oraz specyfice wolontariatu opiekuńczego. Następnie poruszone zostały kwestie organizacyjno-prawne wolontariatu, które w ciekawy sposób przedstawiła Pani Alicja Szostek. W krótkiej przerwie czekał na uczestników słodki poczęstunek wraz z kawą i herbatą. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji, ciekawych pomysłów oraz wielu refleksji.
            Przed nami kolejne wykłady i warsztaty. W przyszłym tygodniu skupimy się na problemach zdrowotnych mieszkańców DPS, formach współpracy z wolontariuszami, a także BHP i ergonomii pracy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!