W tym tygodniu do parafii pw. Św. Krzysztofa w Gdańsku trafiła nowa lodówka zakupiona z projektu „Pomoc sąsiedzka” (realizowanego we współpracy i przy wsparciu finansowym Caritas Polska w ramach programu „Senior Caritas”). Celem całego projektu jest wsparcie lokalnych grup organizujących pomoc potrzebującym. PZC z parafii św. Krzysztofa to silna grupa dorosłych wolontariuszy, którzy pod przewodnictwem Ks. Proboszcza angażują się w niesienie pomocy parafianom w trudnej sytuacji materialnej – w szczególny sposób samotnym seniorom, których mają w swoim otoczeniu. Uczestniczą w programie „Na codzienne zakupy”, współpracują z lokalnymi sklepami w ramach programu „Spiżarnia Caritas”, a teraz dzięki realizacji projektu „Pomoc sąsiedzka” jeszcze bardziej będą mogli rozwinąć skrzydła.