W dniu 26.04.2015 r. Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw.  św. Józefa w Pomieczynie wspólnie z wolontariuszami z Zespołu Szkół w Pomieczynie brali udział w akcji „Pola Nadziei na Pomorzu”.  Grupa wolontariuszy wraz z opiekunem i koordynatorem akcji po mszach świętych zbierała do puszek datki od parafian, którym za okazane serce wręczała symbolicznego żonkila.

Akcję nagłośnił  ksiądz proboszcz kanonik Henryk Zieliński. Zebrane pieniądze zgodnie z celem akcji zostały przeznaczone dla hospicjów na Pomorzu. Ludzie nie żałowali datków  na tak  szczytny cel. Wolontariusze zebrali ogółem 1.416,45 zł. i wręczyli ofiarodawcom 300 żonkili.

Do akcji „Pola Nadziei” włączyli się: Ksiądz proboszcz kanonik Henryk Zieliński, Zofia Róża Rzeszewicz -koordynator, Marzena Szreder – opiekun wolontariuszy, Teresa Socha – członek PZC, Mariola Litwin-Zinke – członek PZC oraz cudowni i zawsze uczynni wolontariusze.