Jak mówi tradycja, akcja „Żonkil-Pola Nadziei” polega na tym, że w jedną z wiosennych niedzieli wolontariusze wychodzą na ulice Gdańska i powiatu gdańskiego. Rozdają żonkile i zbierają dobrowolne datki do puszek kwestarskich. 

Również i my – wolontariusze oraz wychowankowie Świetlicy „Pod Kasztanem” wzięliśmy udział w tegorocznej XIII edycji, akcji „Żonkil”, która odbyła się 11 kwietnia 2010 roku. 

Z wielkim zapałem kwestowaliśmy przed kościołem p.w. św. Ignacego 
z Loyoli. Podzieliśmy się na grupy, każdy z nas miał ubrane żółte koszulki wolontariusza a w ręku trzymał puszkę na datki oraz symboliczny kwiat – żonkil. Po każdej mszy taktownie i skutecznie prosiliśmy mieszkańców Orunii o wsparcie dla chorych i potrzebujących znajdujących się w hospicjum. Nie odstraszył nas nawet wyjątkowo zimny wiatr. Można było zauważyć, że ludzie – zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, również bardzo się udzielają, wsypując do puszek różne sumy. W zamian otrzymywali żonkila. 

Nasze bezinteresowne zaangażowanie opłacało się – puszki były pełne. 
Dziękujemy!

Anna Jakimowicz

Pola Nadziei to organizowana od 13 lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych, którą od 26 lat prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.

Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę dla nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.