Jak co roku, od początku istnienia, nasze Hospicjum przystępuje do kampanii POLA NADZIEI. Jej szczytnym celem jest szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na potrzeby chorych  w zaawansowanym stadium choroby-głównie nowotworowej, zachęcenie do wolontariatu i  możliwość pomocy oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla nieuleczalnie chorych.

Symbolem Pół Nadziei jest żonkil – delikatny, subtelny kwiat, który ukazuje kruchość i ulotność naszego życia. Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei, łącznikiem między ludźmi zdrowymi a tymi, których dotknęła choroba nowotworowa.

Rokrocznie ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach.

W sobotę 09.10 i my, wraz z tymi, którym bliska jest idea hospicyjna , sadzić będziemy cebulki żonkili. Najpierw na terenie parku hospicyjnego, tuż po mszy, która rozpocznie się o godz. 14.00  a później  – o godz.17.30 przed Domem Zdrojowym w Sopocie. Na wiosnę zakwitną tu kwiaty nadziei. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w uroczystości.