Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z SP 47 w Gdańsku w HospicjumŚw. Józefa w Sopocie.
11 października pracownicy wraz z pensjonariuszami z Domu Hospicyjnego
im. Św. Józefa w Sopocie zaprosili nas do udziału w akcji Pola nadziei.
Sadzenie żonkili jest bardzo przyjemnym zajęciem, wzrusza i wzmaga bicie
serca. Niespodzianką dla nas była obecność dyrektora naszego Caritasu
ks. Ireneusza Bradtke. Wraz z księdzem Dariuszem Ławikiem wprowadzili
nas w znaczenie Pól Nadziei. Dopełnieniem był zespół jazzowy, który
wprowadził wszystkich w odpowiedni nastrój.