Świetlica socjoterapeutyczna w Skrzeszewie wspólnie z Samorządem Uczniowskim, pod opieką pani Agaty, zorganizowała 25 kwietnia konkurs „Mam talent”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 20 zespołów. Zostały podzielone na trzy kategorie: śpiew, taniec i wrażenia artystyczne. Zabawa odbyła się w miłej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy gorącymi brawami dopingowali występujących  artystów. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody.