Parafialny Zespół Caritas Archidiecezji Gdańskiej

przy Parafii p.w. Chrystusa Króla i Bł. A. Kotowskiej

w Wejherowie, ul. Narutowicza 2

składa serdeczne podziękowanie wszystkim Darczyńcom,

którzy przyczynili się do realizacji wypoczynku dzieci

w ramach „AKCJI LATO 2013”.

 

W obozie wędrownym w Tatrach wzięło udział 5 dzieci,

a w 10 dniowych półkoloniach parafialnych uczestniczyło 68 dzieci.

 

Na ten cel otrzymaliśmy:

–  dotację ze środków Gminy Miasta Wejherowa – 7.500 zl

– dotację ze środków Powiatu Wejherowskiego – 500 zł

– pozostałą kwotę pokryliśmy z ofiar do skarbonek Jałmużna Wielkopostna i datków na cele charytatywne Parafialnej Caritas.

 

Wyrażając swą wdzięczność szczególne podziękowania

kierujemy do Nauczycieli

z Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie przy ul. Nanickiej 22

i  Samorządowego Gimnazjum im.  Jana Pawła II

w Bolszewie ul. Leśna 35,

za serce i czas poświęcony dzieciom w czasie wakacji.

Dziękujemy wszystkim  za osobisty wkład i szczere zaangażowanie w realizację podjętego zadania.

Życzliwość i praca społeczna wielu ludzi pozwoliła na znaczne ograniczenie wydatków.

 

Radość dzieci, ich zadowolenie i własne zaangażowanie w udane wyjazdy są najpiękniejszym podziękowaniem.

 

 

 

Serdeczne Bóg Zapłać