W piątek 29 listopada po raz ostatni przyszła do Caritas Pani Lodzia. To był osotatni dzień jej działalności w Łaźni i Stołówce Caritas. Związana z nami od wielu lat Pani Lodzia codziennie chętnie wykonywała prace na rzecz najbardziej potrzebujących: ubogich, chorych, bezdomnych. 

Za tę cichą, pokorną, a jakże potrzebną pracę – serdecznie dziękujemy!