Niniejszym pragniemy serdecznie podziękować Władzom Miasta Gdańska za zaangażowanie się w przygotowanie pierwszego wyjazdu maturzystów na tereny dotknięte powodzią.

W dniach 30 maja – 3 czerwca grupa 40 młodych osób pracowała w Diecezji Sandomierskiej porządkując miejsca, z których opadła już woda (pomieszczenia Caritas Sandomierskiej oraz domy samotnych, starszych osób).

Miasto Gdańsk przekazało wówczas środki czystości oraz narzędzia (m.in. łopaty).

Serdecznie dziękujemy.