Od stycznia 2009 roku ścieżka profesjonalnego
utrzymania czystości realizowała praktyczne przygotowanie zawodowe
w formie firmy symulacyjnej. Głównym założeniem symulacji
działalności firmy była nauka w praktyce prowadzenia małego
przedsiębiorstwa począwszy od etapu badania potrzeb potencjalnych
klientów, przez zdobywanie zleceń po etap realizacji usług i
działania porealizacyjne: rozpatrywanie reklamacji oraz
podtrzymywanie kontaktu z klientem. Firma dysponowała profesjonalnym
sprzętem: szorowarką jednotarczową, odkurzaczem profesjonalnym ze
szczotką elektryczną, urządzeniem do ekstrakcyjnego czyszczenia
wykładzin i tapicerek, odkurzaczem przemysłowym do zasysania
zanieczyszczeń płynnych i suchych, parownicą. Wszystkie prace
wykonywane były profesjonalnymi środkami czystości z
zachowaniem standardów wytyczonych przez Polskie
Stowarzyszenie Czystości.

Działanie firmy symulacyjnej rozpoczęto od
zredagowania oferty firmy symulacyjnej MYLUX oraz nawiązania
kontaktu z potencjalnymi klientami firmy ? placówkami
Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Kolejnym krokiem były wizyty w każdej z
placówek, przedstawienie oferty usług firmy oraz ocena
możliwości realizacji wytyczonych przez kierowników/dyrektorów
placówek zadań a także szacowany termin wykonania zlecenia.
Ocena dotyczyła zarówno zasobów ludzkich niezbędnych
do zrealizowania usługi, dostępnych narzędzi i środków
czystości oraz transportu ekipy i sprzętu. Wizyty te dały
sposobność poznania osób które wyznaczone zostały
przez zarządzających placówkami do odbioru zrealizowanej
usługi.

Następnie przygotowano terminarz realizacji usług
biorąc pod uwagę proponowane terminy wykonania prac oraz
harmonogram szkoleń językowych i teoretycznych Uczestniczek.
Realizację zleceń poprzedzono także zajęciami z doradztwa
biznesowego dot. szacowania kosztów usług z uwzględnieniem
szacowania kosztów ponoszonych na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne członkiń mini przedsiębiorstwa. Wszystkie działania
firmy ilustruje poniższa tabela.

Lp. termin realizacji nazwa placówki skrócony opis usługi
1. 15.01.2009r., 2.02.2009 r., 16.02.2009r. (reklamacja) Hospicjum CARITAS im. św. Józefa w Sopocie doczyszczanie i dezynfekcja łazienek i pokoi kąpielowych (15 pomieszczeń) wraz z węzłem sanitarnym z użyciem parownicy
2. 21-26.01.2009r. Centrum Pomocowe CARITAS im. Jana Pawła II w Gdańsku-Przymorzu doczyszczanie powierzchni gresowych (gres niepolerowany) w holu, stołówce, kaplicy Centrum technologią maszynową , doczyszczanie schodów techniką ręczną
3. 9.02.2009r., 10.02.2009 r., 12.02.2009 r. Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży im. św. Piotra Jerzego Frassatti w Gdańsku-Wrzeszczu czyszczenie ekstrakcyjne wykładzin dywanowych, doczyszczanie powierzchni technologią maszynową
4. 16.02.2009r., 17.02.2009 r., 24.02.2009 r. Magazyn CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku doczyszczanie powierzchni (glastriko, blacha przemysłowa) technologią maszynową, doczyszczanie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych, przątanie pomieszczeń biurowych
5. 25-26.02.2009r. Centrum Pomocowe im. św. s. Faustyny w Rumii czyszczenie ekstrakcyjne wykaładzin dywanowych, doczyszczanie powierzchni technologią maszynową, doczyszczanie i dezynfekcja 3 pomieszczeń sanitarnych
6. 5.03.2009r. Młodzieżowa Placówka Wychowawcza w Sopocie sprzątanie poremontowe sal szkoleniowych, holu, sanitariatów, mycie okien
7. 4.03.2009r. Pomieszczenia szkoleniowe Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej (COLPS) w Sopocie mycie okien, doczyszczanie i zabezpieczanie powierzchni podłogowej (podłogi laminowane, gres, wykładzina PCV), doczyszczanie pomieszczeń sanitarnych
8. 19.03.2009r., 20.03.2009 r. Świetlica "Pod Kasztanem" w Gdańsku – Orunii mycie okien, doczyszczanie i zabezpieczanie powierzchni podłogowej (marmur, gres), czyszczenie ekstrakcyjne wykładzin dywanowych, doczyszczanie pomieszczeń sanitarnych i aneksu kuchennego
9. 26.03.2009r., 27.03.2009 r. Świetlica "Słoneczne Wzgórze" w Gdańsku – Św. Wojciechu mycie okien, doczyszczanie i zabezpieczanie powierzchni podłogowej,czyszczenie ekstrakcyjne wykładzin dywanowych, doczyszczanie pomieszczeń sanitarnych i aneksu kuchennego

Odmówiono realizacji dwóch zleceń:
czyszczenie sprzętu rehabilitacyjnego w Centrum Pomocowym
Caritas im. Św. o. Pio oraz doczyszczanie mieszkania wolontariuszy
EVS na gdańskim Przymorzu. W pierwszym przypadku przyczyną był
fakt, że zlecenie wykraczało poza ofertę firmy symulacyjną,
wymagało użycia specjalistycznych kosztownych środków oraz
trudno było znaleźć dogodny dla placówki oraz firmy termin
realizacji zlecenia. Aby dokładnie doczyścić łazienkę, kuchnię
i pokoje mieszkania wolontariuszy EVS niezbędne byłyby prace
naprawcze: uszczelnienie rur, zabezpieczenie ścian przed działaniem
wilgoci oraz pleśni, które także wykraczają poza katalog
usług oferowanych przez MYLUX.

W ramach działalności firmy wykonano także
zlecenie reklamacyjne w Hospicjum Caritas im. Św. Józefa.
Zakwestionowano dokładność wykonania zlecenia (plamy na posadzce
gresowej) ? po oględzinach miejsca zadecydowano o ponownym
doczyszczeniu posadzek w trzech z dwunastu łazienek pacjentów.

Działalność firmy symulacyjnej MYLUX zakończono
spotkaniem z doradcą biznesowym i sporządzeniem rachunku zysków
i strat firmy.

Koszty środków czystości, materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń oraz usług transportowych w całości
pokrywane były z budżetu projektu ?Furtka do nowych możliwości?.