Grudzień to czas podsumowań i kończenia pewnych etapów. Jednym z nich jest projekt „Boiskow@ sieć ludzi zaangażowanych”, który przyszło nam realizować w trudnym czasie epidemii.

Mimo to wspólnie z zaangażowanymi wolontariuszami oraz Klubem Piłkarskim Jantarek zrealizowaliśmy ponad 700 godzin zajęć sportowych, warsztaty dla dzieci i rodziców z przeciwdziałania e-uzależnieniom przy współpracy z Fundacją Dbam o mój z@sięg oraz dwa turnieje piłkarskie współorganizowane razem z Liturgiczną Służbą Ołtarza AG.

Tylko w ten jeden projekt zaangażowane były 52 osoby, które opiekowały się uczestnikami i organizowały dla nich zajęcia. Łącznie w projekcie uczestniczyło ponad 600 osób!

Wszystko to nie udało by się gdyby nie wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności, który w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich sfinansował ten projekt.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wolontariuszom i pracownikom za zaangażowanie!