W dniu 12 maja 2021r. odbyła się e-konferencja „Wspólnie Tworzymy Zespół” dedykowana osobom związanym z Warsztatami Terapii Zajęciowej – zarówno pracownikom, jak i podopiecznym i ich rodzinom oraz opiekunom.

Program e-konferencji:

10:00 – 10:10 otwarcie konferencji
ks. Janusz Steć, Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON

10:10 – 10:30 Działalność WTZ w czasie pandemii
Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON

10:30 – 10:40 E-sklep w praktyce
Natalia Driwa, WTZ Caritas AG w Rumi

10:40 – 11:10 Jak założyć i prowadzić mieszkania treningowe?
Danuta Wójcicka, Estera Cichowska, PSONI Koło w Gdańsku

11:10 – 11:20 przerwa

11:20 – 11:50 Jak pracować z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi w kontekście różnorodnych potrzeb?
Marta Hajdrych, Stowarzyszenie „Ostoja”

11:50 – 12:20 Projekt BeTogether
Ewa Budnik

W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób z całej Polski. Na poniższej mapie zostały oznaczone lokalizacje, z których uczestnicy łączyli się za pośrednictwem Microsoft Teams.

Spotkanie było tłumaczone na polski język migowy przez Pana Tomasza Olender.

Konferencja była nagrywana. Poszczególne wystąpienia będą dostępne na kanale Youtube https://bit.ly/rekodzieloyoutube

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” sfinansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach PROO na lata 2018-2030.