W akcji TAK.POMAGAM! przeprowadzonej 25-26.03.2022 udało się zebrać

13 631,96 kg żywności!

W akcji wzięło udział
1471 wolontariuszy!

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA HOJNOŚĆ, A WOLONTARIUSZOM ZA ZAANAGAŻOWANIE!