Jak co roku po zakończeniu Akcji Letniej wolontariusze, którzy byli wychowawcami na koloniach, obozach i spływach spotykają się w Warzenku i omawiają minione wakacje. Na tegoroczne podsumowanie przyjechało 37 wychowawców, którzy aktywnie włączali się w część integracyjną i warsztatową.  Na początku uczestnicy zostali podzieleni na 3 drużyny, w których brali udział w konkurencjach rozrywkowych: strzelaniu z łuku, wiatrówki, w rzucie podkową, freesby oraz jeździe terenowej quadami, która była największa atrakcją.

 

Po obiedzie przeszliśmy do omawiania wakacji. Wymiany opini na temat napotkanych trudności i  sposobów radzenia sobie z nimi – w szczególności problematycznych zachowań dzieci. Odegraliśmy także scenki różnych zachowań, które mogą ułatwić rozmowę  wychowawcy z podopiecznym.

 

Warsztatowy  dzień zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami, śpiewem i zabawami integracyjnymi. Zaś w niedzielę po mszy i śniadaniu rozjechaliśmy się do domów.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzięki swojej pracy, cierpliwości  i zaangażowaniu pełnili funkcje wychowawców ,kierowników i pomocników  w minione wakacje .


– Dorota