Umowa Partnerska o wzajemnej współpracy

 

W Domu Hospicyjnym św. Józefa w Sopocie nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy pomiędzy Grupą Trefl, Stowarzyszeniem Trefl Pomorze i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 

Porozumienie podpisali Prezes Grupy Trefl Kazimierz Wierzbicki i Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusz Steć, a także Adam Okuniewski Członek Zarządu Stowarzyszenia Trefl Pomorze oraz Andrzej Dolny Dyrektor Trefl S.A. Po pierwszej, rozpoczętej 18 października wspólnej akcji „Pola Nadziei” na rzecz Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie, która była początkiem wspólnych działań, Stowarzyszenie Trefl Pomorze i Caritas Archidiecezji Gdańskiej postanowiły rozpocząć trwałą współpracę przy różnych dziełach charytatywnych. Plany współpracy obejmują: tworzenie i rozwój działań wolontarystycznych, dążenia mające na celu integrację środowisk hospicyjnych na Pomorzu, przygotowywanie projektów edukacyjno – kulturalnych, dotyczących działalności  Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie oraz organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, przedstawień i koncertów.

Partnerzy porozumienia wierzą, że zarówno misja Stowarzyszenia Trefl Pomorze, którą jest działalność sportowo-edukacyjna, w sposób naturalny połączy się z misją Caritas, czyli działalnością charytatywną i humanitarną w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływających z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego oraz mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Partnerzy są pewni, że wspólnie uda się osiągnąć założone cele i przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców Pomorza.

 

Andrzej Urbański

 

zdjecia z uroczystości :

 

www.picasaweb.google.com/109810308505294838197/Caritas?authkey=Gv1sRgCO74jJ7Iucmceg&feat=email

 

 

zdjęcia:  Arek Pop