Nowy tydzień zaczęliśmy od gry w podchody. Na początku każda z drużyn wymyśliła zagadki. Później ruszyliśmy w teren. Odnalezienie zagadek i przeciwnej drużyny okazało się dość trudne.