PODARUJ KOMUŚ DRUGIE ŻYCIE  

 

Wystarczy zostać dawcą szpiku. Możesz być dawcą bez względu na nację, kolor skóry i wyznanie.  

 

Czym jest szpik kostny?

Szpik kostny jest tkanką odpowiedzialną za wytwarzanie komórek krwi:

– krwinki białe, których zadaniem jest zwalczanie infekcji;

– krwinki czerwone transportujące tlen;

– płytki krwi biorące udział w procesie krzepnięcia krwi.  

 

Kto może zostać dawcą?

Dawcą może zostać każda osoba spełniająca następujące warunki:

– wiek 18-50 lat;

– dobry stan zdrowia; UWAGA! Nie trzeba być spokrewnionym z biorcą szpiku!   Przeciwwskazania do oddania szpiku:

– zakażenie wirusem HIV

– obecność antygena HBS, przeciwciał anty HCV przy obecności HCV RNA

– aktywna gruźlica

– cukrzyca

– aktywna astma

– przebyty zawał serca

– epilepsja

– nadciśnienie

– ciąża

– łuszczyca

– tatuaż

– stosowanie leków hormonalnych  

 

Jak zostać dawcą?

– telefon do jednego z ośrodków zajmujących się transplantacją lub prowadzeniem rejestrów dawców:   

 • Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi (www.szpik.info)
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz jego oddziały terenowe (www.krew.gda.pl)
 • Fundacja DKMS Baza danych Komórek Macierzystych (www.dkms.pl)
 •   – umówienie się na wizytę;

  – wypełnienie kwestionariusza;

  – oddanie próbki krwi na badanie;

  – wpis do bazy danych.  

   

  Sposoby pobierania komórek szpikowych:  

  – krwi obwodowej z żyły przedramienia (nie wymaga znieczulenia);

  – ze szpiku z kości biodrowej (w znieczuleniu ogólnym).  

   

  Zabieg jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy, komórki szpiku podlegają stałej regeneracji i ubytek szpiku zostaje bardzo szybko wyrównany. Dzień po oddaniu szpiku dawca może być wypisany do domu    

  Przeszczep szpiku darem życia!