Świetlica Caritas im. bł. Alicji Kotowskiej2024-01-30T14:38:43+01:00

Project Description

Informacje

Adres: ul. Dobra 8, 80-746 Gdańsk

telefon: +48 58 302 35 19

e-mail: swietlicadolnemiasto@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: Angelika Budzyń

Świetlica Caritas im. bł. Alicji Kotowskiej to placówka wsparcia dziennego, której oferta zajęciowa skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat, z dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku.Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku:- w trakcie roku szkolnego w godzinach 12:00-17:00

– w okresie wakacyjnym, ferii zimowych czy przerw świątecznych w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Prowadzimy dożywianie dzieci.

Zajęcia w świetlicy organizowane są w taki sposób, by minimalizować zaległości edukacyjne, a także by rozwijać zainteresowania naszych podopiecznych. Zajęcia, jakie organizujemy to m.in.: zajęcia artystyczne, sportowe, integracyjne, językowe.

Placówka działa dzięki współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Miastem Gdańsk – działalność jest współfinansowana ze środków Miasta Gdańska oraz ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

Aktualności

Galeria