Project Description

W ramach realizacji pomocy osobom bezdomnych w listopadzie 2022 r. rozszerzono działalność w ramach Podmiotu Leczniczego o Przychodnię im. dr Oli.

Działania Przychodni to nowatorski projektu pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności funkcjonujący w ramach Podmiotu Leczniczego Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Osoby bezdomne którymi opiekuje się Caritas Archidiecezji Gdańskiej są w grupie osób o specyficznych potrzebach a Przychodnia wypełnia te cele. Ideą działania Przychodni jest realizacja pomocy przez wolontariuszy – studentów oraz personelu medycznego posiadającego kwalifikacje (m.in. lekarze, pielęgniarki). Działania w Przychodni realizuje grupa studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje. Studenci zapewniają potrzeby kadrowe zgodnie z przyjętym kierunkiem pomocy oraz wspierają podopiecznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej i noclegowni św. Brata Alberta w Gdańsku. Działania wolontariuszy wielokrotnie wiążą się z nietypowymi wyzwaniami i koniecznością poszukiwania nieszablonowych rozwiązań w szczególności w zakresie trudno gojących się ran.