Project Description

Informacje

Adres: Łapino: 83-050 Łapino; ul. Sienkiewicza 50

telefon: Łapino: + 48/ 694 485 562

fax:  Łapino: +48 58/ 683 69 32

INFORMACJA
Dot. Poradni Pielęgniarski Środowiskowo-Rodzinnej w Minkowicach

Z przykrością informujemy o zamknięciu Poradni Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej przy ul. Żwirowej 4 w Minkowicach w dniu 31.01.2023 r. Świadczeniobiorcy mogą korzystać z usług pielęgniarki POZ u najbliższego świadczeniodawcy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krokowej Wojciech Targowski
84-110 Krokowa
Żarnowiecka 6
tel. 58 673 70 99

Poradnia Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego działa na podstawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Poradnia zapewnia holistyczną, kompleksową, indywidualnie dostosowana opiekę nad pacjentem, promocję i profilaktykę zdrowia, podstawową diagnostykę, świadczenia rehabilitacyjne (ćwiczenia ruchowe, usprawniające) i lecznicze (m.in. iniekcje, kroplówki).
Zabiegi realizowane są głównie w domu pacjentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18.

Poradnia udziela teleporad od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 10.30.

Rodzaje wykonywanych świadczeń:

  • świadczenia profilaktyczne (między innymi: odwiedziny, edukacja, poradnictwo, kontrola leków, wizyty u noworodków),
  • świadczenia diagnostyczne (między innymi: pomiar RR, cukru, pobieranie krwi do badań),
  • świadczenia pielęgnacyjne (między innymi: opatrunki, toaleta, kąpiel, toaleta przeciwodleżynowa, zmiana cewnika, wymiana sondy żołądkowej, pielęgnacja odleżyn),
  • świadczenia lecznicze (między innymi: iniekcje domięśniowe, iniekcje dożylne, iniekcje podskórne, kroplówki, stawianie baniek)
  • świadczenia rehabilitacyjne (między innymi: ćwiczenia ruchowe, usprawniające).

Aktualności