Świetlica „Pod Kasztanem”2022-11-03T08:47:26+01:00

Project Description

Informacje

Adres: ul. Brzegi 45, 80-045 Gdańsk Orunia

telefon: +48 533 326 092

e-mail: swietlicaorunia@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: Aleksandra Szuma-Ganczarek

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków Miasta Gdańska oraz ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica „Pod Kasztanem” to placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego dla dzieci i młodzieży. Placówka odpowiada na potrzeby trudnego środowiska, jakim jest dzielnica Gdańsk – Orunia.

Celem działania Świetlicy jest pomoc dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym od 6 do 19 lat. Świetlica stanowi bezpieczne miejsce oferujące alternatywną formę spędzania wolnego czasu (program zajęć sportowych, rekreacyjnych, artystycznych oraz innych), mobilizujące podopiecznych do pracy nad sobą i swoim zachowaniem (program pedagogiczny, warsztaty psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne), poprawy wyników w nauce (zajęcia edukacyjne) oraz szerokiego rozwoju. Poprzez prowadzenie zajęć w terenie, bądź organizowanie różnego rodzaju wyjść i wycieczek, pragniemy rozbudzić w podopiecznych ciekawość świata oraz ambicje sięgnięcia wyżej ku spełnieniu swoich marzeń.

Świetlica, podczas zajęć, prowadzi dożywianie.

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: Grupa Świetlicowa; Klub Młodzieżowy.

Zajęcia dla odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 -17:00; plus zajęcia Klubu Młodzieżowego kilka razy w tygodniu do godziny 19:00.

Aktualności

Galeria