Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży2022-07-19T18:56:58+02:00

Project Description

Informacje

Adres: Jesionowa 6A, 80-261 Gdańsk (koordynacja)

działalność: gmina Żukowo

telefon: +48 58/ 345 47 96

fax: +48 58/ 345 47 96

e-mail: pskrzynska@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: Patrycja Skrzyńska

Funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Żukowo możliwe jest dzięki współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Gminą Żukowo (jako realizacja zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę).

Celami realizowanymi w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży są: zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych dzieci i młodzieży, udzielenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz wsparcie pedagogiczne rodziców.

Od września 2009 roku kontynuowane są zajęcia w 13 świetlicach dla około 230 dzieci i młodzieży, m.in. z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Zajęcia każdej z grup odbywają się dwa razy w tygodniu. W trakcie trzygodzinnych spotkań pedagodzy pomagają podopiecznym świetlic w odrabianiu lekcji, zapewniają im posiłek, organizują gry i zabawy rozwijające zainteresowania dzieci. Stwarzają również okazje do wyrażania potrzeb i uczuć przez dzieci w atmosferze zrozumienia i akceptacji.

Dzieci i młodzież z terenu gminy Żukowo pragnące ciekawie spędzić czas i rozwinąć swoje zainteresowania mogą skorzystać ze wsparcia w ośrodkach znajdujących się w miejscowościach: Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Glincz, Leźno, Łapino Górne, Niestępowo, Pępowo, Przyjaźń, Skrzeszewo, Tuchom, Widlino, Żukowo. Liczba miejsc w każdej placówce jest ograniczona. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem wychowawcy świetlicy i pedagoga szkolnego.

Aktualności

Galeria