Centrum Wsparcia dla Dzieci i młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego2021-10-21T16:03:49+02:00

Project Description

Informacje

Adres: ul. Jesionowa 6, 80-261 Gdańsk Wrzeszcz

telefon: + 48 668 448 342

e-mail: centrumwrzeszcz@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: Patrycja Skrzyńska

NASZA MISJA

„Sam jeden nie dokonasz niczego , ale jeśli

Bóg będzie ośrodkiem każdego Twojego

działania, wtedy dojdziesz do celu”

Bł. Piotr Jerzy Frassati

Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego działa dzięki współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Miastem Gdańsk.
Usytuowane jest przy ulicy Jesionowej, w centrum Wrzeszcza, dzielnicy, której mieszkańcy spotykają się z wykluczeniem społecznym oraz narażeni są na spektrum zachowań destrukcyjnych, wynikających z życia w trudnych warunkach.
Naszą misją jest pokazanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu oraz nakierowanie na ścieżki, które wydają się im przekreślone.
Uczestnicy zajęć przychodzą do nas z własnej woli i robią to nieustannie od wielu lat. Proponujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych:

Grupa „Radosne Krasnale” (3-5 lat)

Grupa „Anielska Kraina” (6-10 lat)

Grupa „Sparta” (11-19 lat)

Każda z grup zostaje otoczona odpowiednią opieką doświadczonych wychowawców, którzy dbają o rozwój uczestników i przygotowują dla nich szeroką ofertę zajęć pozaszkolnych. Szczególnie pomagamy naszym podopiecznym w odrabianiu o lekcji oraz w wyrównywaniu poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych oraz w nadrabianiu zaległości szkolnych.

Najmłodsza grupa uzyskuje również odpowiednie przygotowanie przedszkolne oraz możliwość intensywnego rozwoju społecznego. Oprócz dbania o edukację oferujemy dzieciom gamę zajęć artystyczno- plastycznych, ruchowych, warsztatowych, integracyjnych i profilaktycznych, które rozwijają wrażliwość, zainteresowania, umiejętności oraz kompetencje.

Nasza placówka dla wielu dzieci jest „drugim domem” gdzie wspólnie tworzymy atmosferę zrozumienia, bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego.

Patron

Bł. Piotr Jerzy Frassati

Bł. Piotr Jerzy Frassati (ur. 06.04.1901 w Turynie, zm. 04.07.1925)

Ukazywany jako wzór dla współczesnej młodzieży. Jego postać jest przykładem życia świeckiego chrześcijanina do końca oddanego Bogu i własnemu powołaniu. Wbrew stereotypowi, że święty powinien być doskonały w każdej dziedzinie, Frassati miał także słabe strony. Nauka przychodziła mu z trudem, jego rodzina nie była idealna. Dwa razy nie zdał do następnej klasy i został przeniesiony do szkoły prowadzonej przez Jezuitów. Tam rozpoczął praktykę codziennej Eucharystii.

Od dziecka wykazywał szczególną wrażliwość na ludzką nędzę. Od lat młodzieńczych należał do różnych stowarzyszeń kościelnych i społecznych. Osobiście zaangażowany w pomoc ubogim w okolicy. O sprawiedliwość społeczną walczył także na płaszczyźnie politycznej. W latach studenckich założył wraz z grupą przyjaciół „Stowarzyszenie Ciemnych Typów”, którego celem był apostolat wiary i modlitwy. Szczególnie kochał góry i górskie wędrówki.

Zmarł w wieku 24 lat z powodu choroby Heinego Medina, którą zaraził się prawdopodobnie od jednego ze swoich ubogich podopiecznych.

Powiedział: „Jezus przychodzi do mnie w Komunii Świętej każdego dnia, a ja odwdzięczam Mu się za to w dostępny mi, skromny sposób odwiedzając Jego biedaków”

Aktualności

Galeria