Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki

Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki2019-07-09T23:25:44+01:00

Project Description

Informacje

Adres: ul. Pasteura 1, 83-043 Trąbki Wielkie

telefon: biuro: + 48 58/ 305 45 60, rejestracja: + 48 58/ 305 45 22

fax: + 48 58/ 322 01 36

e-mailorewtrabki@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: p.o. Magdalena Jurkowska

Placówka działa od 16 stycznia 2006 roku i powstała z myślą o wiejskich dzieciach niepełnosprawnych, których deficyty fizyczne i intelektualne uniemożliwiały naukę w szkołach masowych. Ośrodek prowadzi wielospecjalistyczną, kompleksową i ciągłą pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. W marcu 2008 roku przeprowadzka do nowego budynku umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki o oddział wczesnego wspomagania rozwoju dzięki któremu Caritas zajmuje się najmłodszymi podopiecznymi z terenu gminy Trąbki Wielkie. Dodatkowo utworzono Poradnię Rehabilitacyjną NZOZ Caritas, która to zajmuje się działalnością medyczną i profilaktyką zdrowotną. Działalność edukacyjna jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, a medyczna ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrum Rehabilitacyjne św. Stanisława Kostki stymuluje rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny i społeczny niepełnosprawnych. Placówka prowadzi rehabilitacje leczniczą i społeczną, terapię w zakresie rozwijania dojrzałości życiowej, sprawności w samoobsłudze, i zaradności osobistej. Podopieczni korzystają z kynoterapii – hipo i dogoterapii.

Centrum wspiera otoczenie osób niepełnosprawnych. Prowadzi warsztaty i poradnictwo psychopedagogiczne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Promuje działalność wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz animuje działania integrujące środowisko osób pełno- i niepełnosprawnych.

W ramach tej placówki działają:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
  • Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  • Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej.

Patron

Stanislaw Kostka

św. Stanisław Kostka

Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się 1550 r. w Rostkowie k. Płocka jako syn kasztelana zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie siostry. Rodzice wychowywali swoje dzieci w dyscyplinie, uczyli pobożności, uczciwości i skromności. Do 14 roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodzinnym. Na dalszą naukę został wysłany wraz z bratem Pawłem do Wiednia. Był jednym z najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem ojczystym, niemieckim, łacińskim i trochę greckim. Wolny czas spędzał na modlitwie, lekturze oraz zadawaniu sobie pokuty łącznie z biczowaniem się. Intensywne życie wewnętrzne, nauka i praktyki pokutne tak osłabiły młody organizm chłopca, że ciężko zachorował.

Według relacji św. Stanisława – kiedy był bardzo chory, a nie mógł otrzymać Wiatyku, wtedy św. Barbara, patronka dobrej śmierci, nawiedziła jego pokój i przyniosła mu ów Wiatyk. Również w tej chorobie zjawiła się Świętemu Matka Boża, od której doznał cudownego uleczenia. Zaraz po uzdrowieniu postanowił wstąpić do jezuitów. Niestety ojciec Stanisława nie wyraził zgody. Chłopiec zdobywa się na heroiczny czyn, organizuje ucieczkę do Augsburga, aby tam wstąpić do zakonu jezuitów.

W trakcie swojej wędrówki Stanisław otrzymał Komunię św. z rąk anioła, gdyż nie mógł jej przyjąć w kościele protestanckim.

Wiosną 1568 r. Kostka złożyć śluby zakonne. Był to najszczęśliwszy dzień w życiu Stanisława. Nagle 13.08 młody zakonnik zachorował. W wigilię Wniebowzięcia NMP zemdlał, a z ust zaczęła się sączyć krew. Kilka minut po północy 15.08.1568 r. św. Stanisław przeszedł do wieczności.

Wieść o pięknej śmierci polskiego młodzieniaszka lotem błyskawicy rozeszła się po Rzymie. W dwa lata później, gdy otwarto trumnę Stanisława, znaleziono Jego ciało nietknięte rozkładem. Ciało spoczywa w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

Doroczną pamiątkę św. Stanisława obchodzi Kościół w Polsce 13 listopada. W roku 1974 wspomnienie św. Stanisława, patrona dzieci i młodzieży, przeniesiono na 18 września, by na progu nowego roku szkolnego uprosić dla nich błogosławieństwo.

Aktualności

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zobacz więcej Ok

Informacje o prywatności

Drogi Użytkowniku, W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcemy przekazać Ci kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Jakie dane będziemy przetwarzać? Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www Kto jest administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805  Sopot, dalej zwana Administratorem. Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin. Jaki jest czas przechowywania Twoich danych? Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)  Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych? Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także (w wypadku udzielenia zgody)- wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw? Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę  Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot