W dniach: 22-24 czerwca 2009 w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. JanaHeweliusza w Żukowie odbył się Piknik dla Niepełnosprawnych.
Organizatorami byli: Gimnazjum im. Jana Heweliusza i Parafia Miłosierdzia
Bożego w Żukowie. W Pikniku wzięło udział ponad 50 osób, w tym 23 osoby
sprawne inaczej(niepełnosprawne). Wśród opiekunów byli
wolontariusze: młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i studenci, głównie
zaangażowani w działalność Parafialnego i Szkolnym Koła Caritas.
Opiekunami było również 12-tu nauczycieli naszego Gimnazjum i dwóch
kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie : Krzysztof G. i
Marcin S.

Piknik miał charakter rekolekcyjno rekreacyjny.
Każdy dzień miał swoje HASŁO:

  • w poniedziałek: WIARA
  • we wtorek: NADZIEJA
  • w środę: MIŁOŚĆ

W programie Pikniku przewidziano m.in. wspólną modlitwę, Mszę św.
codziennie o godz. 1700 w kościele Miłosierdzia Bożego, katechezy,
spotkania w grupach dzielenia, zajęcia rekreacyjne i sportowe, dyskotekę
oraz masaże.

Każdego dnia zorganizowano Koncerty w kościele Miłosierdzia
Bożego:

  • w poniedziałek: grał i śpiewał zespół Agapé(gr. Miłość) z
    Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie
  • we wtorek: dwaj wspaniali muzycy: Pan GEDYMIN GRUBBA organy i
    Pan PAWEŁ GRUBA trąbka.
  • w środę: nasza parafialna schola Armia Pana.

Do udziału w koncertach Ks. Proboszcz, Czesław Las zapraszał
również wszystkich parafian.

W poniedziałek w godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w zabawie przy
wspaniałej muzyce zespołu Fides(łac. Wiara) z Żukowa.

W czasie wolnym były różnego rodzaju zajęcia integracyjne, rozmowy,
spacery, zajęcia plastyczne itp. Wspólne przebywanie przyczyniło się do
umacniania i rozwijania już istniejących przyjaźni i budowania nowych.

Piknik jest wspaniałą okazją do dobrego spędzania czasu
wolnego, rozwijania swoich talentów, budowania własnej tożsamości,
wiary w siebie, w swoje możliwości i praktyczną
realizacją najważniejszego Przykazania, Przykazania Miłości. Jest przede
wszystkim okazją do wzajemnego ubogacania, doświadczenia miłości i jej
dawania drugiemu. Wreszcie jest też niejako motorem, źródłem
mocy na cały rok i okazją do odbudowania w sobie radości życia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc i wsparcie
finansowe, a przede wszystkim Panu Dyrektorowi, Józefowi Belgrau, za
możliwość przeprowadzenia Pikniku na terenie Gimnazjum i Ks.
Proboszczowi, Czesławowi Las, za pomoc w organizacji
Piknikui opiekę duszpasterską

Organizatorzy i uczestnicy Pikniku