Caritas gdańska wysłała już piersze dwie ciężarówki z pomocą dla powodzian z diecezji sandomierskiej. Zawierały złożone w naszych placówkach oraz zebrane w parafiach dary rzeczowe: wodę środki czystości, żywność, kołdry i pościel oraz odzież (w wielu przypadkach naprawdę nową i w bardzo dobrym stanie). Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ofiary powodzi w Polsce oraz wszystkim, którzy włożyli swoją pracę w przygotowanie transportu (młodzieży z SKC, osobom z PZC, Harcerzom oraz klerykom z naszego Gdańskiego Semianarium, którzy ostatecznie wszystko zapakowali na samochody.